THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN ĐỒNG TIỀN TRÊN CỔNG F4AGAMES

2023-07-13 20:29

[Thông báo] Thay đổi tên đồng tiền trên F4Agames Gcoin bonus hay Gcoin khuyến mại được đổi tên thành Kim Cương.

Việc thay đổi tên để tránh nhầm lẫn giữa 2 loại đồng hiện có. Chức năng của gcoin và kim cương ( gcoin bonus cũ) vẫn giữ nguyên.

Từ ngày 01.05.2023, cổng game F4A sẽ chính thức sử dụng 2 loại đồng Gcoin và Kim cương. 

Cách sử dụng 2 loại đồng tiền trên cổng game: