Nhiệm vụ Đăng nhập - Nhận 50k mỗi ngày

2023-03-08 15:38

Nhiệm vụ đăng nhập hàng ngày nhận ngay 350k cả tuần tại cổng F4Agames

Để khích lệ các game thủ, F4Agames ra mắt sự kiện ưu đãi 350k mỗi tuần. 

Thể lệ chương trình: 

- Đăng nhập mỗi ngày nhận ngay 50k tương ứng 50 đồng vào tài khoản Gcoin bonus/ Gcoin thưởng. 

- Tổng Gcoin thưởng nhận được từ event đăng nhập tuần chỉ có hiệu lực sử dụng trong tuần, điểm được nhận từ chương trình này sẽ được làm mới sau 7 ngày (tức 0:00 ngày thứ 2 của tuần kế tiếp, chỉ trừ số Gcoin thưởng chưa sử dụng, không ảnh hưởng đến số Gcoin người chơi thắng được khi sử dụng Gcoin được tặng từ chương trình)